Vi i Norprodukter Miljø AS oppfordrer alle arbeidstakere til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen eller i arbeidsmiljøet.

Dersom arbeidstakere ønsker å være anonym kan varsling skje via skjema under. 

Varsling kan også gjøres direkte til verneombud eller personalansvarlig. 

Når det blir mottatt varsel om kritikkverdigeforhold blir dette registrert, vudert og behandlet.

Din melding er sendt
En feil oppstod, meldingen ble ikke sendt.